Én helse-prosjekt om håndtering av antibiotikaresistens og utvikling av hurtigmetoder

Den 25. oktober gjennomførte Høgskolen i Innlandet det fjerde arbeidsmøte i NORSE-Network for One Health Resistome Surveillance. Animalia presenterte husdyrnæringens gode og solide arbeid og resultater med å redusere bruk av antibiotika og forekomst av antibiotikaresistens. Andre deltakere i møtet var aktører fra forskningsmiljøer i inn- og utland som jobber med overvåking- og kontroll av antibiotikaresistens på humansiden.

Fotograf : Pixabay

Det var en opplevd enighet i møtet at norsk husdyrnæring ikke bidrar til økt antibiotikaresistens blant mennesker, og at heller det motsatte er tilfelle. Gjennom handlingsplaner og tiltak har norsk husdyrnæring klart å få bukt med økende forekomst av antibiotikaresistens, og kan i dag vise til god kontroll med bruk av antibiotika til matprodusentene dyr i Norge.

Norge er i særdeleshet unikt når det kommer til lavt forbruk av antibiotika til matproduserende dyr, og vi har lav forekomst av antibiotikaresistens i husdyrpopulasjonene våre. God dyrehelse er en viktig nøkkel; Friske dyr trenger ikke antibiotika. Det er viktig å formidle hvilke metoder husdyrnæringen sammen med forskningsinstitusjoner og det offentlige har benyttet, og benytter, for å ha oppnådd denne gunstige situasjonen.

NORSE er et nettverk finansiert av Norges Forskningsråd og Folkehelseinstituttet er prosjektansvarlig. Prosjektet OH-AMR-Diag: Novel technological solutions for rapid detection and screening of AMR from a One-Health perspective er et nylig finansiert prosjekt fra Norges Forskningsråd og skal utvikle hurtigmetoder for påvisning og overvåking av antibiotikaresistens. Animalia er med i prosjektet og leder en arbeidspakke om Systemtenkning rundt bruk av antibiotika og antibiotikaresistens i Norge, India og Sri Lanka. Vår norske tilnærming til samarbeid mellom husdyrnæring, veterinærer, myndigheter og forskningsmiljø vil være en god modell å ta utgangspunkt i når en skal se på forebedringspotensiale i andre deler av verden.

Prosjektet OH-AMR-Diag er også interessant i andre sammenhenger enn antibiotikaresistens, da prosjektet skal se på muligheter for å utvikle hurtigmetodikker for påvisning av sykdomsframkallende smittestoff. Det vil være nyttig også i andre deler av husdyrproduksjonen når det er behov for raskere svartid på prøver for å bedre oppfølging og tiltak.

Les mer: