Endringer i Norsk ullstandard

Landbruksdirektoratet og Animalia, har med innspill fra Norilia, Fatland og industriaktører vedtatt ny Norsk ullstandard, gjeldende fra 1. september 2022.

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Norsk ullstandard bygger på 16 kvalitetsklasser som den norske ulla klassifiseres etter. Klassifiseringen er viktig både for å sikre riktig oppgjør til bonden bonden, og ved videre salg av ulla. Norsk ullstandard tar utgangspunkt i at man har tre ulltyper i Norge; crossbredull fra langhala saueraser, spælull fra korthala raser og ull fra pelssau. Videre tar den hensyn til at noe ull er hvit, mens annen ull er farget. Fellull klassifiseres inn i andre klasser enn frasorter ull (ull fra lår, buk og hale).

De viktigste endringene gjeldene fra 1. september er:

Pelsull:

  • Nytt lengdekrav 6 cm
  • Også ull klippet om våren kan klasses i F1P dersom den er lang nok

Crossbredull:

  • Begrepene helårsull, høstull og vårull er borte hva fellull gjelder. Nå er det lengden som teller. I praksis betyr det at crossbredull lenger enn 10 cm skal i A1, er den 7-10 Cm så skal den i C1, mens er den 4-7 cm så skal den i B1.
  • Nå står det i beskrivende standard at om H2 er lenger enn 4 cm, OG oppfyller alle andre krav til B2, så kan den klasses som B2
  • Klassifisørene kan også velge hvor de vil ha urinbrent ull, i H3 eller i C2S

Det er også endringer på enkelte av kravene til ullmengde etter vask, samt mindre presiseringer i teksten til ullstandarden.

Den engelske oversettelsen av ullstandarden vil først være klar ved utgangen av september