Engasjerende om virus, zoonoser og husdyrproduksjon

Animalia og MatPrat arrangerte 28.mai et fagseminar om virus, zoonoser og husdyrproduksjon og hvordan dyrehold påvirker utvikling og spredning av virus og pandemier.

Mye kunnskap samlet i studio; Fra venstre moderator Nina Kristiansen, redaktør og daglig leder i forskning.no, Ole Alvseike, fagdirektør FoU, mattrygghet og innovasjon i Animalia, Hanna Joan Jørgensen, veterinær, dr.med.vet, med fagansvar for zoonoser ved Veterinærinstituttet, Espen Rimstad, professor i virologi ved NMBU, Eystein Skjerve, professor i veterinær samfunnsmedisin, seksjon for dyrevelferd, NMBU og Ernst Kristian Rødland, Overlege Avd. for Smittevern og Beredskap Folkehelseinstituttet,

Mange, både fagfolk og forbrukere engasjeres av spørsmål som omhandler smitte mellom dyr og mennesker, samfunnslammende virus, hvordan sykdommer opptrer og sprer seg og betydningen av husdyrproduksjon. For å møte folks kunnskapshunger stilte fire forskere opp og delte sin kunnskap på dette intensive frokostseminaret.

I løpet av 90 minutter fikk tilhørerne et lynkurs i koronavirusenes slektskap og evolusjon og zoonotiske aspekter av viruset, Sars-Cov-2, som forårsaker den pågående koronapandemien. Videre ble zoonoser, forholdet mellom dyrehelse og folkehelse og èn helse - den gjensidige avhengigheten mellom menneske, dyr og miljø, belyst. Opphavet til Sars-Cov-2 er sannsynligvis flaggermus, men pandemien drives av at viruset smitter mellom mennesker. Husdyr og kjæledyr har vist seg å være lite mottakelige. Forhold som truer menneskers helse og endringer i infeksjonssykdommer i verden ble også kommentert med relevans til èn helse-faktorer. Opphav og årsak til pandemier ble gjennomgått og kommentert.

Norsk husdyrhold er i utgangspunktet godt rustet til å møte pandemier. Vi har god dyrehelse, friske dyr med generelt god motstandskraft, svært lavt antibiotikaforbruk, aktiv overvåking og god hygienestandard. Men Norge er også en del av verden og virus kjenner ingen grenser. Rådene fra forskerne kan oppsummeres slik: Virustrusselen er reell og må møtes med kunnskap, forebyggende smittevern for å sikre friske husdyr, og samarbeid. Økt bevissthet om kompleksiteten i global matproduksjon og -forsyning vil kunne bidra til mindre sårbar matproduksjon i en globalisert verden.

Presentasjoner fra seminaret: