Europeisk kurs for veterinærer interessert i kjøttkontrollsystemer

I begynnelsen av februar ble det arrangert et tredagers online europeisk kurs for veterinærer som arbeider med kjøttkontrollsystemer. Animalia hadde både faglig, pedagogisk og teknisk ansvar for arrangementet.

Deltakerne på kurset kalt «Ribmins WG4 training school» var for veterinærer som jobber i forvaltningen, industrien eller med forskning og undervisning. Det var 50 utvalgte deltakere av ca 80 søkere til kursplassene. Deltakerne var fra hele Europa og god spredning på ansvarsområder, kjønn og alder bidro til å sikre faglig bredde og kulturelt mangfold.

- Hva er hovedinnholdet i kurset?
- Modernisering av kjøttinspeksjonen er på dagsordenen over hele verden, og det er en økende forståelse for at utvikling blant annet handler om å sette aktivitetene i system. Vi må kunne tilpasse og justere slik at vi sikrer trygg mat og kjøtt på en kostnadseffektiv måte. For å modernisere systemene og kontrolltiltakene trengs det fagfolk med forståelse av fordeler og ulemper med ulike teknikker, og hva det betyr for utvikling av systemene (Meat Safety Assurrance Systems), sier fagdirektør FoU, innovasjon og mattrygghet Ole Alvseike

Presentasjoner og innhold fra kurset er gratis tilgjengelig og tar for seg hvordan regelverket for kjøttkontrollen utvikler seg og videre hvordan det praktiseres i Europa. - Det er store forskjeller i Europa til tross for at vi forholder oss til samme regelverk. Samfunnets forventninger og krav endrer seg og i tillegg utvikler teknologien seg. Da er spørsmålet hvordan våre regelverk, systemer og praksis kan bli både risikobasert og kostnadseffektivt, sier Alvseike.

- Hva er målet med et kurs som dette?
- Ribmins WG4 training school skal gi engasjerte veterinærer et internasjonalt nettverk og faglig påfyll. Vi må forstå hverandres utfordringer og kulturer for å finne gode løsninger som både bygger på felles prinsipper og som kan tilpasses risikobasert og kostnadseffektivt regionalt, sier Alvseike.

Målet med kurset er å utfordre og diskutere endringer og alternativer til den tradisjonelle kjøttkontrollen på tvers av faglig tilknytning og nasjonalitet. Ambisjonen er å forstå hverandre og bygge tillit. COST (European Cooperation in Science and Technology) er et system av forskernettverk finansiert av EU. Formålet er å bygge nettverk og legge grunnlaget for internasjonalt forskningssamarbeid. - Derfor er det ønskelig at “unge og lovende” får muligheten til å ta over stafettpinnen for oss som begynner å bli godt voksne, sier Alvseike og legger til at det er mye som skjer på fagfeltet framover og at kurset var en glimrende mulighet til både å lære og å bidra til diskusjoner og framtidige løsninger for trygg kjøttproduksjon i Europa.

- Tilbakemeldingene fra deltakere på faglig innhold, digital tilrettelegging og læringsopplevelse var veldig positive, sier Alvseike. Til tross for at arrangementet var digitalt ga deltakerne veldig positive kommentarer og bra score på muligheten til faglige diskusjoner, erfaringsutveksling rundt generelle problemstillinger og nettverksbygging med andre deltakere og lærere underveis.

Fagsjef Kurs og opplæring i Animalia, Tone Sundhagen, hadde ansvar for pedagogisk tilrettelegging og tilrettelegging av det digitale arrangementet. Ole Alvseike, fagdirektør for FoU og innovasjon og mattrygghet var ansvarlig rektor og lærer for kurset. Andre lærere var Lis Alban, Danish Agriculture & Food Council / University of Copenhagen - Danmark, Silvia Bonardi og Sergio Ghidini, University of Parma – Italia, Frank Boelaert, European Food Safety Authority (EFSA) - Italia, Maurizio Ferri, Italian Veterinary Service, Veterinary Office, og Madalena Vieira-Pinto, University of Trás-os-Montes e Alto Douro – Portugal.