Få funn av farlige E. coli- bakterier i kjøtt- og karbonadedeig

Det var som forventet få funn av sykdomsfremkallende E. coli, kalt STEC, i norskprodusert kjøtt- og karbonadedeig i Mattilsynets undersøkelse i år. Kun to av 308 prøver var positive.

Bildet viser prøvetaking på slakteri i forbindelse med Hygenea- prosjektet.

Fotograf : Animalia

I tillegg har Animalias forsøk vist jevnt over svært god slaktehygiene og lav bakterieforekomst på kjøtt for storfe og sau.

– I forskningsprosjektet Hygenea ble det gjort sammenligninger med utenlandske slakterier, som viste at slakteteknikk og hygiene var av en høy standard i norske slakterier, sier fagsjef Sigrun J. Hauge i Animalia.

E. coli er bakterier som eksisterer naturlig i tarmfloraen hos både dyr og mennesker. De aller fleste E. coli fra dyr gir ikke sykdom hos mennesker, men noen typer STEC er sykdomsfremkallende.

Har vært økning

De senere årene har det vært en økning i antall rapporterte tilfeller av STEC hos mennesker i Norge, og en tredjedel av disse er smittet i utlandet. Drøvtyggere som storfe og sau regnes som de viktigste kildene for STEC-sykdom hos mennesker, men smitte kan også komme fra andre kilder som for eksempel frukt, grønt og melk.

Mattilsynet samlet inn kjøtt- og karbonadedeig av storfe fra butikker over hele landet. Prøvene ble analysert hos Veterinæristituttet, og kartleggingen viste at forekomsten av STEC av serogruppene O26, O91, O103, O121, O145 og O157 var svært lav.