Felles innspill til arbeidet med ny dyrevelferdsmelding

Et felles innspill fra Animalia, KLF og Nortura er sendt inn til Landbruks- og matdepartementets arbeid med ny dyrevelferdsmelding. Innspillet omhandler generelle tiltak som kompetanse og veterinærdekning i tillegg til dyrevelferdstiltak i de enkelte husdyrproduksjonene.