«Fenalår fra Norge» godkjent i EU

I 2012 ble «Fenalår fra Norge» godkjent som Beskyttet geografisk betegnelse her i Norge. Nå har også EU gitt sin godkjenning, noe som kan bety bedre muligheter for fenalåret i de europeiske markedene.

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer at nasjonale matskatter får beskyttelse og anerkjennelse. Produkter med Beskyttet geografisk betegnelse er tradisjonsprodukter som garanterer særpreg fra et bestemt geografisk område. Gjennom forskriftsfestede krav til hvordan produktet skal lages, tar man vare på kunnskap og tradisjoner, og man sikrer forbrukeren pålitelig informasjon om produktets geografiske tilhørighet, tradisjon og særegne kvaliteter. For betegnelsen «Fenalår fra Norge» sin del er det geografiske området Norge.

Når EU nå har godkjent «Fenalår fra Norge» som Beskyttet geografisk betegnelse betyr det at norske fenalår kan selges i Europa med den spesielle merkingen som signaliserer høy kvalitet. Forbrukere i Europa har tradisjonelt hatt større bevissthet rundt slike merkeordninger enn norske forbrukere. Særlig er det viktig med denne type merking i det franske markedet. Med EUs godkjenning ligger det nå godt til rette for produsentorganisasjonen Fenalår fra Norge SA og en satsing på «lammeskinke» ute i Europa.

Animalia har bidratt i etableringen av selve produsentorganisasjonen Fenalår fra Norge SA og utarbeidelsen av en forretningsplan. Fenalår fra Norge SA består i dag av Bjorli Fjellmat AS, Finsbråten AS, Grilstad AS, Nortura SA og Fatland AS. På vegne av Fenalår fra Norge SA har Animalia ledet arbeidet med å få på plass den norske beskyttede betegnelsen, som også dannet grunnlaget for søknaden om godkjenning i EU. 

Les mer om Fenalår fra Norge på Matmerks nettsider