Første tilfelle av afrikansk svinepest påvist i Sverige

For første gang er det påvist afrikansk svinepest i Sverige. Fra 25. august er flere døde villsvin funnet i Fagersta kommune i Västmanlands län. Ett av disse villsvinene har nå fått påvist viruset.

Fotograf : Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Afrikansk svinepestvirus (ASF) er en alvorlig virussjukdom som smitter kun til dyr i svinefamilien. Den er ikke farlig for mennesker. Både ville og tamme svin kan få sjukdommen. Sjukdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, blødninger i huden og dødelighet opp mot 100 prosent. ASF kan ikke behandles, og det finnes ingen vaksiner mot viruset. I tillegg er viruset svært motstandsdyktig og kan leve lenge utenfor vertsdyret. Det kan f.eks. leve 1000 dager i frosset kjøtt og 300 dager i tørket kjøtt. Men kjøttet er ikke farlig å spise for mennesker.

Sjukdommen ble første gang påvist i EU i 2014, og siden har den spredd seg til mange EU-land. Fram til påvisningen i Sverige nå, har påvisningene av sjukdommen nærmest Norge vært i Baltikum, Polen og Tyskland.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet utreder nå hvilke tiltak som er nødvendige for skjerpet beredskap i Norge. Sammenlignet med Sverige har Norge en veldig liten villsvinpopulasjon, men antallet i Norge øker i områdene langs svenskegrensen.

Les mer:

Mattilsynets smittvernråd på ulike språk (pdf)