Fortsatt lite antibiotikaresistens i norsk dyrehold

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i norsk husdyrpopulasjon er fortsatt lav, viser rapport fra NORM-Vet 2021.

Torill Moseng fra Veterinærinstituttet overleverte NORM-VET-rapporten til Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet

Fotograf : Bryndis Holm/Veterinærinstituttet

Rapporten oppsummerer resultatene fra overvåkningsprogrammet NORM-VET 2021, samt bruk av antibiotika til dyr. Mattilsynet er oppdragsgiver for Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET).

Rapporten viser at de siste to årene har forbruket av antibiotika til storfe, svin, sau, geit og fjørfe vært på samme nivå, etter en nedgang på over 20% siden 2013.