Ny bok; Forvaltning av dyrevelferd i Norge: hvordan få lovverk til å virke?

Boka handler om hvordan myndighetene best kan fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Den er resultat av studier gjort innenfor rammen av forskningsprosjektet Aniwel, som er finansiert av Norges forskningsråd etter initiativ fra Mattilsynet.

Aniwel-prosjektet bygger på et tverrfaglig samarbeid mellom forskere innen statsvitenskap, juss, sosiologi, sosialantropologi, veterinærfag og husdyrvitenskap.

Bokas redaktører er Stig S. Gezelius, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og Frode Veggeland, professor ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Redaktørene har lang erfaring fra forskning på offentlig forvaltning og iverksetting av lovverk. Ola Nafstad og Elisiv Tolo fra Animalia har bidratt med kapittelet "Fra vern mot vold til et liv verdt å leve".

Under lanseringen i Cappelen Damms lokaler presenterte redaktørene Frode Veggeland og Stig G. Gezelius resultater fra forskningsprosjektet Aniwel - om virkninger av Mattilsynets virksomhet i landbaserte matnæringer. Adm.dir. i Mattilsynet Ingunn Midttun Godal kommenterte boka og mente at den vil være svært nyttig i Mattilsynets endringsarbeid og viktig som kunnskapskilde for kommende stortingsmelding om dyrevelferd. Et panel med redaktørene, Ingunn Midttun Godal, leder i Rogaland Bondelag Marit Epletveit og rådgiver Anja Lillehaug i Bondelaget samtalte rundt sentrale temaer som som boka tar opp.

Forvaltning av dyrevelferd i Norge: hvordan få lovverk til å virke? kan åpent lastes ned fra https://www.cappelendammundervisning.no/_forvaltning-av-dyrevelferd-i-norge-9788202716240