Husdyrassosiert MRSA påvist i en svinebesetning

Veterinærinstituttet melder at de har påvist LA-MRSA i en svinebesetning i Nordland. Forekomsten av LA-MRSA hos svin i Norge er svært lav og det er nesten to år siden forrige påvising.

LA-MRSA (husdyrassosierte meticillinresistente Staphylococcus aureus) er en bakterie som er resistent mot en gruppe antibiotika, og som kan spres mellom dyr og mennesker. Bakterien gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker. Svinebesetningen som testet positivt, ble undersøkt i overvåkings- og kontrollprogrammet for MRSA i svinebesetninger, som Veterinærinstituttet gjennomfører på oppdrag for Mattilsynet. Konsekvensene for svinebesetninger som får påvist LA-MRSA er store. Mattilsynet pålegger sanering (dyrene slaktes eller avlives og fjøset vaskes og desinfiseres) for at bakteriene ikke skal spres videre til mennesker eller andre svinebesetninger.

De fleste påvisingene av LA-MRSA i norske svinebesetninger skyldes en primær introduksjon via mennesker med videre spredning gjennom handel med dyr. Både Mattilsynet og husdyrnæringa legger stor innsats i å hindre at LA-MRSA skal etableres i svinebesetninger. Dette gjenspeiles i at det er nesten to år siden siste tilfelle i Norge. Det er generelt en økende forekomst av resistente bakterier i helsevesenet. . Tiltakene i svinebesetninger gjøres for a MRSA fra svin ikke skal bidra ytterligere til denne utviklingen, til tross for at LA-MRSA har en dårligere evne til å smitte mellom mennesker sammenliknet med humane MRSA-varianter.

Det er svært lite sannsynlig at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt. Rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor alltid viktig å følge råd om riktig kjøkkenhygiene (se Matportalen.)