Hva vet du om norsk kyllingproduksjon?

Kravene til åpenhet og dokumentasjon rundt norsk husdyrproduksjon øker og Animalia skal være en relevant og troverdig kilde på alle sine fagområder.

Fotograf : Animaila/ Magnus Wiig

Nordmenns forbruk av kyllingkjøtt er mer enn firedoblet de siste 30 årene. Kyllingproduksjon kan oppfattes som lukket for mange. I 2022 gjennomførte Animalia derfor et kunnskapsprosjekt hvor vi sendte direkte fra et kyllinghus gjennom et helt kyllinginnsett.

En kortversjon av denne direktesendingen finnes på nettstedet kyllinginfo.no sammen med mye annen faginformasjon om kyllingproduksjon i form av artikler og videosnutter.