Ingen funn av fotråte i fjor

For første gang siden 2008 ble det i fjor ikke avdekket noen tilfeller av fotråte hos sau.

Illustrasjonsbilde av sau

Fotograf : Animalia/ Grethe Ringdal

Fotråte er en smittsom infeksjonssjukdom i klauv og klauvspalte hos sau og geit. Den kan føre til alvorlig halthet og smerter samt redusert produksjon.

Fotråte hos småfe ble bekjempet i Norge på 1940- tallet. Siste påviste tilfelle var i 1948, før det på nytt ble påvist i 2008. Like etter startet prosjektet «Friske Føtter» som skulle kartlegge og bekjempe sykdommen i Norge. Prosjektet som gikk fra 2009 til 2014 var et samarbeid mellom husdyrnæringa, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Animalia.

– Sykdomsbekjempelse er langsiktig arbeid som krever utholdenhet både når det gjelder overvåking og forebyggende tiltak, og at det ikke ble avdekket noen funn i fjor viser at det gir resultater, sier fagsjef og prosjektleder for Friske føtter, Synnøve Vatn i Animalia