Animalias innspill til regjeringens arbeid med ny dyrevelferdsmelding

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om dyrevelferd. I arbeidet med meldingen sier regjeringen at de vil vi se nærmere på utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, og på ny kunnskap om dyrevelferd. 

Arbeidet med å utarbeide en stortingsmelding om dyrevelferd startet i sommer. For at meldingen skal være mest mulig relevant, opplyser regjeringen om at innspill fra et bredt spekter av interessenter være en viktig kilde til kunnskap i det videre arbeidet med meldingen. 

Fristen for å sende inn skriftlig innspill til arbeidet med stortingsmeldingen var 1. september. Animalias innspill kan du lese her.