Kjøttets tilstand 2018

Kjøttets tilstand er Animalias årlige statusrapport. For nittende gang har vi samlet tall og fakta om norsk kjøtt- og eggproduksjon.

Animalias virksomhet er bransjenøytral, og alle tjenester og all formidlingsaktivitet skal være faktabasert. Det innebærer også at vår deltagelse i samfunnsdebatten skjer med utgangspunkt i fagkunnskap og fakta, med Kjøttets tilstand som en viktig bidragsyter.

Rapporten består hovedsakelig av statistikk og undersøkelser fra hele verdikjeden: husdyrproduksjon og dyrevelferd, slakt, kjøtt – og eggkvalitet, mattrygghet, forbruk, forbrukerholdninger, bærekraft, miljø og klima.

— Vi er helt avhengige av at bransjen, myndigheter, samarbeidspartnere og andre interessenter har tillit til vårt arbeid. Tillit bygger vi blant annet gjennom åpenhet. Statistikkdelen i Kjøttets tilstand er en sammenstilling av data på utvalgte områder knyttet til kjøtt- og eggproduksjon i Norge. Vi deler denne statistikksamlingen med alle som er interessert. Bonden, industriaktøren, forskeren, forvalteren, journalisten, samfunnsdebattanten eller aktivisten kan ha ulike motiver for å søke kunnskap, men alle får ta del i den samme dokumentasjonen som vi sammenstiller på grunnlag av en rekke ulike kilder. Det gir grunnlag for en debatt om husdyrenes bidrag til norsk matproduksjon som må bygge på fakta for ikke å spore av, sier Tor Arne Ruud, administrerende direktør i Animalia.