Kjøttindustrien inn i fremtiden – Kjøttfagdagen

19. september arrangerer Nofima og Animalia årets utgave av Kjøttfagdagen.

Kjøttfagdagen er en arena hvor bransjen får faglig påfyll fra forskningen og kjøttbedrifter som deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter forteller om sine erfaringer. Mulighetene som ligger i den teknologiske og digitale utviklingen, og kjøttets fremtid er sentrale temaer.

Program

Industri 4.0

  • Industri 4.0 – et paradigmeskifte for kjøttindustrien ved Ingrid Måge, Nofima
  • Jæder, kjøttbedriften som leder an med ny teknologi ved Noralf Espeland, Jæder
  • Smartsensor for innovativ prosesstyring ved Silje Ottestad, Nortura
  • Fatlands perspektiv på automasjon og nye teknologier ved Terje Wester, Fatland

Digitalt kjøttmarked

  • Kjøttprodukter levert gjennom apper og nettbutikker? Hvor langt fremme er Norge, hva er utfordringene og hva skjer i utlandet? ved Svein-Erik Eide, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
  • Direkte kontakt med kunden gjennom digitale plattformer ved Jon Ertnes, Ertnes Kjøttforretning
  • Estetikk i digitale medier ved Kristoffer Evang, Ask Gård
  • En enkel bondes vei inn i den digitale verden ved Johan Bjørneby, Dyster Gård

Kjøttets plass i fremtiden

  • Kan automasjon og ny teknologi gjøre norsk kjøttproduksjon mer konkurransedyktig? ved Christian Anton Smedshaug, Agri Analyse
  • Trenger vi kjøttforskning ved Ragni Ofstad, Nofima