Koronavirus og dyr i Norge

Veterinærinstituttet vurderer situasjonen slik at koronaviruset som nå sprer seg blant mennesker per i dag ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge, og at norske dyr heller ikke utgjør en smittekilde for mennesker.

Veterinærinstituttet har lagt ut en nyhetssak om hva utbruddet av koronavirus kan bety for dyr, og hvorvidt dyr kan bidra til å spre smitte. Hovedkonklusjonen er at dette nye koronaviruset først og fremst er et folkehelseproblem, ikke et dyrehelseproblem.

Det finnes svært mange varianter av koronavirus, og fra norske forhold kjenner vi flere typer hos flere dyrearter. Best kjent er koronavirus hos storfe, der næringa har et eget kontrollprogram. Dette er ikke det samme viruset som gir koronavirusinfeksjon hos folk. Ingen av disse smitter til eller gir sykdom hos mennesker.

På generelt grunnlag anbefales det – som alltid - å sikre god håndhygiene. Det gjelder både eiere, røktere og andre som har kontakt med matproduserende dyr.

For mer informasjon og spørsmål og svar om koronavirus hos dyr se nettsaker hos Veterinærinstituttet og Mattilsynet: