Kurstilbud for veterinærer om dyrevelferdsprogrammer kommer i høst

Dyrevelferdsprogrammer er viktig i husdyrnæringens arbeid med å dokumentere og forbedre dyrevelferden til de matproduserende dyra. Nå utvikler Animalia kurs for veterinærer i arbeid med dyrevelferdsprogrammer. Den første kursmodulen skal være klar i høst.

Det er etablert dyrevelferdsprogrammer for alle fjørfeproduksjonene og i svineproduksjonen. Dyrevelferdsprogram for storfe utvikles nå, og et dyrevelferdsprogram for sau er i oppstartsfasen. Regelmessige veterinærbesøk står sentralt i alle dyrevelferdsprogrammene og er forskriftsfestet for fjørfe og svin.

Den første kursmodulen i Animalias kurs for veterinærer i arbeid med dyrevelferdsprogrammer skal være klar til høsten. Flere moduler kommer i 2022. Kurset skal tilby opplæring i hva dyrevelferdsprogrammer er, hva som er hensikten med dem, hvilken rolle veterinæren er forventet å ha i arbeidet med dyrevelferdsprogrammene og oppgaver som skal gjøres før, under og etter veterinærbesøkene.

Kurset skal støtte opp om god samhandling med produsenter og god dyrevelferd hos produksjonsdyra. Sentralt innhold blir veterinærens rolle og ansvar i dyrevelferdsprogrammene, kommunikasjon med produsent, dokumentasjon i fagsystemer, tiltak, avvik og oppfølging, avgrensing mot Mattilsynets oppgaver og grunnleggende om dyrevelferd, atferd og velferdsindikatorer – for å nevne noe. Kurset blir digitalt, med blandede læringsformer, som e-læring, webinarer og oppgaveløsing.