Meld deg på Landbrukets bærekraftskonferanse 2022

En av de største oppgavene norsk landbruk nå står overfor er å sikre og videreutvikle en bærekraftig plante- og husdyrproduksjon. 

Derfor inviterer Animalia og Norsk Landbruksrådgivning til en konferanse som blant annet skal å vise fram noe av den forskningen som skal bidra til å ta matproduksjonen i en enda mer bærekraftig retning.

I tillegg vil det være workshops innen sentrale problemstillinger i debatten omkring norsk matproduksjon. Hvis du jobber med bærekraft, enten gjennom forskning, politisk, som beslutningstaker eller i en næringsorganisasjon, håper vi å se deg på konferansen på Oslo Kongressenter 30. november.

Deltakeravgiften er kr. 980,- inkludert lunsj. Betales ved påmelding.

Påmeldingsfrist 15. november

Se hele programmet og meld deg på her.