Her er Kjøttets tilstand 2021

Torsdag 28. oktober var det digital lansering av Kjøttets tilstand 2021 - vår årlige statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

 Rapporten presenterer tall fra hele verdikjeden - fra husdyrproduksjon og dyrevelferd, slakt, kjøtt og eggkvalitet, mattrygghet, forbruk, forbrukerholdninger, bærekraft, miljø og klima.

Det ble også bli gitt en presentasjon av årets fagartikler med temaene:

  • Proteinkvalitet i norsk kosthold
  • Automatisk klassifisering av gris
  • Bekjempelse av smittsom grisehoste
  • Kjøttbeinmel som fôrråvare
  • Insekter som husdyrfôr
  • Videreutvikling av dyrevelferdsprogrammer

Nedenfor kan du se lanseringen i opptak (spol forbi nedtellingen for å se starten avsendingen).