Her er Kjøttets tilstand 2022

Torsdag 27. oktober var det digital lansering av Kjøttets tilstand 2022 - vår årlige statusrapport over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

Rapporten presenterer tall fra hele verdikjeden — fra husdyrproduksjon og dyrevelferd, slakt, kjøtt og eggkvalitet, mattrygghet, forbruk, forbrukerholdninger, bærekraft, miljø og klima.

I tillegg til trender og nøkkeltall har årets rapport fagartikler innen følgende temaer:

  • Utedrift i et helhetsperspektiv
  • Dyrehelsa — smittevern og beredskap i husdyrnæringa
  • Hygienearbeid i norske slakterier gjennom 30 år
  • Betydningen av nye kostråd

Se hele presentasjon av årets Kjøttets tilstand i videoen nedenfor 

Fotograf