Lær mer om zoonoser og husdyrproduksjon

Koronapandemien har reist en rekke spørsmål knyttet hvordan nye virus oppstår. 

Debatten adresserer mange spørsmål, også forhold knyttet til moderne husdyrproduksjon. For å forklare begreper og sammenhenger knyttet til zoonoser og husdyrproduksjon arrangerer vi i samarbeid med MatPrat et digitalt frokostseminar. Seminaret er på torsdag kl. 08.30 til kl.10.00 og vil bli sendt direkte.

Mikrokurs

I forbindelse med seminaret har vi utviklet et mikrokurs hvor du kan lære mer om zoonoser og teste deg selv.