Lær om norsk kyllingproduksjon – følg et kyllinginnsett

Fra torsdag 22. september blir det mulig å følge et helt kyllinginnsett via nettsiden kyllinginfo.no. Nettsiden er en kunnskapssatsing fra Animalia, hvor vi presenterer oppdatert informasjon om norsk kyllingproduksjon.

Fotograf : Animalia/ Magnus Wiig

Gjennom de siste 30 årene er nordmenns forbruk av kyllingkjøtt mer enn firedoblet. I Norge jobber fjørfenæringa kontinuerlig og systematisk med å forbedre dyrevelferden i alle ledd av produksjonen. Kyllingproduksjon er en effektiv og klimavennlig matproduksjon.

— Avstanden til matproduksjon øker i store deler av befolkningen. Vi ønsker å øke kunnskapen om moderne norsk kyllingproduksjon og vise hvordan denne formen for matproduksjon foregår, med både sterke og svake sider. Derfor har vi etablert et eget nettsted med fagartikler og videoer, som nå i september og oktober vil vise «live» overføring fra et kyllinghus. Hensikten er å gi folk mulighet til å følge med på denne produksjonen og skaffe seg mer kunnskap, sier Ola Nafstad, Animalias fagdirektør for husdyrproduksjon og dyrevelferd, bærekraftig produksjon og kosthold.

— Kunnskap er det beste grunnlaget for en nyansert debatt og bevisste forbrukervalg. Derfor oppfordrer vi alle som ønsker det til å følge kyllinginnsettet, fra de daggamle kyllingene kommer inn i kyllinghuset til de blir transportert til slakteriet, sier Nafstad

Gå inn på kyllinginfo.no