Live oppdatering av årets lamming

Lammingssesongen er i gang, og nedenfor kan du følge innrapportering av data fra Sauekontrollen (nesten) live. Dataene oppdateres hver fjerde time.

Fotograf : Animalia

Sauekontrollen er åpen for alle norske saueprodusenter og gir en helhetlig oversikt over dyrene fra fødsel til slakt. Sauekontrollen har rundt 5 600 medlemmer og 55% av landets søyer er med i kontrollen. 

Sauekontrollen sin app, som også hadde mulighet for offline- registrering ble fjernet i fjor, til fordel for en oppgradert web-løsning. Så i forkant av årets lammingssesong var det knyttet spenning rundt om det ville påvirke hvor fort produsenten registrerte lammene sine. Foreløpig ser det ut til at lammene raskere kommer inn i Sauekontrollen. Per 19. april er det registret over 11 000 flere lam enn det var på samme dato i fjor.