Med ull på agendaen

6.-8. juni er det samling for norske ullklassifisører og andre ull- entusiaster. I år er det fokus på hva som skjer når ulla videreforedles.

Tone Skårdal Tobiasson og Ingun Grimstad Klepp redegjør for forskningsprosjektet Krus

Fotograf : Animalia/ Ann-Kristin Kjos

Av de fire millionene kilo ull som blir produsert hvert år, blir rundt 25 prosent brukt av norske ullvarefabrikker. Resten blir eksportert. Resultater av klassifisøren sin jobb er tema for årets samling. Rauma Ullvarefabrikk og Selbu spinneri holder innlegg om bedriften og bruken av ulik ullstandard i produktporteføljen.

Forker ved SIFO Ingun Grimstad Klepp og journalist Tone Skårdal Tobiasson er invitert for å fortelle om forskningsprosjektet Krus. Prosjektet som ble startet i 2015 og pågår ut 2018 ønsker å få frem kvaliteten i norsk ull gjennom kvalitetsarbeid i næringskjeden og økt kunnskap og bedre markedsføring. Verdikjeden til ull i Norge vil sammenlignes med tilsvarende næringskjeder i noen utvalgte nordatlantiske land, og med den utviklingen som har skjedd innen mat. Prosjektet er tverrvitenskapelig og dekker næringskjeden fra gård til klær.     

Samlingen er i regi av Fagtjenesten for ull i Animalia. Fagtjenesten for ull jobber med opplæring av ullklassifisører, kvalitetskontroll og faglige spørsmål rundt ull og Norsk ullstandard.  I Norge er det elleve godkjente ullstasjoner hvor det til sammen jobber i overkant av 40 sertifiserte ullklassifisører. Ulla klassifiseres etter Norsk ullstandard, som beskriver ulike 16 kvaliteter.