NORM-VET 2022: Fortsatt nedgang i antibiotikabruken til landdyr

Bruken av antibiotika i norske husdyrhold har aldri vært lavere enn i 2022, og det er lite resistens i bakterier fra mat og dyr.

Illustrasjonsfoto.

Fotograf : Animalia/ Magnus Wig

Dette viser resultatene fra Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET). Mattilsynet utfører prøvetakingen, og Veterinærinstituttet analyserer prøvene som innhentes. NORM-VET frembringer kunnskap om forekomst av antibiotikaresistens og resistensmekanismer, og følger trender over tid. Data fra NORM-VET danner grunnlag for å beskrive sammenheng mellom bruk av antimikrobielle midler og forekomst av resistens.

Laveste salg registrert

I 2022 ble det solgt 4623 kg antibakterielle veterinærpreparater til landdyr, noe som er det laveste salget siden registreringene startet for 30 år siden. Totalt ble det solgt 4241 kg til matproduserende landdyr, inkludert hest, og 382 kg til kjæledyr (hund og katt). Salget av veterinære antibakterielle midler til oppdrettsfisk (forbruk til rensefisk inkludert) var på 425 kg i 2022.

For husdyrene storfe, gris, sau, geit og fjørfe er det, fra 2013-2022, en reduksjon i forbruket på 30 % målt i kg aktivt stoff og 26 % når salget relateres til dyrepopulasjonen.

– Både praktiserende veterinærer, bøndene og landbrukets organisasjoner legger stor innsats i å bevare og forbedre den gode dyrehelsa. Sammen med forvaltning og kunnskapsinstitusjonene har vi felles mål om å bekjempe både hverdagssjukdommer og alvorlige smittsomme sjukdommer. Det lykkes vi godt med, og dermed blir både behovet for bruk av antibiotika og risikoen for utvikling av resistens lav, sier Synnøve Vatn, fagdirektør i Animalia. - Men med denne ytterligere reduksjon av et allerede svært lavt forbruk er det imidlertid viktig å huske at sjuke dyr trenger og fortjener rask og riktig behandling, avslutter Vatn