Nye dyrehelsekrav ved import av høy og halm fra bl.a. USA og Canada

Mattilsynet har gjennom en ny forskrift innført nye dyrehelsekrav ved import av høy og halm til dyrefôr fra 3. land. Dette skjer på bakgrunn av den økte importen som følge av tørken i sommer.

Årets tørkesommer har medført et behov for å kjøp av grôvfor fra land med langt dårlige dyre- og plantehelse enn vi har. Den økte risikoen for nye plante- og dyresjukdommer ved innførsel fra EU/EØS eller import fra 3. land utløste behov for veiledning, slik at risikoen kunne reduseres mest mulig. Myndighetene, husdyrnæringa og fôrbransjen utarbeidet derfor tidligere i år en veileder og tilhørende sjekkliste for import av høy og halm. 

Anbefalingene som er skissert når det gjelder å importere grovfôr fra 3. land er nå i stor grad forskriftsfestet. 

De nye tilleggskravene for høy og halm til dyrefôr som importeres til Norge fra land utenfor EØS-området er:

  • Produktene må ledsages av en bekreftelse fra produsenten på at produktet er lagret i minst to måneder i avsenderlandet, og at produktet er høstet fra gårder der det ikke er gjødslet med husdyrgjødsel i løpet av de siste to årene.
  • Produktene må ledsages av en attest fra offentlig veterinær i avsenderlandet om at produktet er høstet fra gårder hvor det ikke er fastsatt restriksjoner på grunn av smittsom dyresykdom.
  • Høy og halm fra USA og Canada må også ledsages av en attest fra offentlig veterinær om at produktet er høstet i stater eller provinser hvor det ikke er påvist Chronic Wasting Disease på hjortedyr.

Les også: