Nytt nummer i øremerker for storfe fra 2020

Høsten 2019 vil alle storfeprodusenter bli tildelt en dyreholds-ID fra Mattilsynet. Dette nummeret skal fra 2020 benyttes i øremerkene på storfe sammen med individnummeret.

Kalver født etter 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med det nye nummeret. Storfeprodusenter som har småfe fra før vil få samme dyreholds-ID til storfe.

Mattilsynet vil informere den enkelte produsent om hvilken dyreholds-ID som er tildelt i god tid før årsskiftet.

NB! Bestill kun det antallet øremerker til storfe som du antar at du vil få bruk for i 2019. Nye øremerker for 2020 vil være tilgjengelig for bestilling i løpet av høsten 2019.

Merking av kalver

  • Alle dyr født etter 1. januar 2020 skal merkes med nye øremerker.
  • Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før 1. januar 2020, skal ikke ha nye øremerker.
  • Dersom du ikke er à jour med å merke dyrene innen 1. januar 2020, må du merke med øremerker som var gyldige da dyret ble født. Når alle kalver født før 1. januar 2020 er merket, kaster du ubrukte øremerker med gammelt produsentnummer.
  • Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes.

Husk å forsikre deg om at du er à jour med både merking og registrering.

Har du spørsmål om regelverket knyttet til merking av dyr?
Kontakt Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00