Nytt opplæringsprogram om klauvhelse og klauvskjæring

Animalia er i gang med å utvikle et modulbasert opplæringsprogram. Programmet skal basere seg på e-læring, videoleksjoner, instruksjonsvideoer og praktiske kurs for alle som jobber med eller har interesse for klauvhelse hos storfe.

Klauvskjæring hos storfe

Fotograf : Animalia/ Åse Margrethe Sogstad

Formålet er å gi et fleksibelt opplæringsopplegg  som er tilpasset behovene til de ulike målgruppene. Programmet utvikles primært for storfeprodusenter og veterinærer i klinisk praksis.

Utviklingen av opplæringsprogrammet skjer med finansiering av Landbruksdirektoratet gjennom tilskuddsordningen «Kompetanseutvikling i landbruket» (KIL). Det digitale materialet som utvikles vil også kunne brukes i videreutdanning av klauvskjærere. Kurstilbudet som  utvikles vil gi økt kompetanse om klauvhelse, aktuelle klauvsjukdommer, kliniske tegn og forebyggende tiltak og derfor gi bedre dyrevelferd og økonomi i storfeproduksjonen. 

Prosjektperioden for opplæringsprogrammet er planlagt i 2019-2021, og utrullingen vil foregå suksessivt ettersom opplæringsmodulene er ferdigstilt.