Økning i trekk ved levering av skitne slaktedyr

Fra 1. januar 2024 har styret i Animalia besluttet å øke trekket for å levere skitne slaktedyr og sau som ikke skal klippes. Trekksatsene har ikke vært endret siden 2013.

De nye trekksatsene er:

 • Kategori 1 hygienetrekk storfe økes til 500 kr
 • Kategori 2 hygienetrekk storfe økes til 1100 kr
 • Sau som ikke kan klippes rene eller slaktes med ull på økes til 150 kr

Skulle dekke kostnadene

Hygienetrekket ble innført i 2000 med bakgrunn i at man skal kunne dekke deler av kostnadene slakteriet har ved slakting av skitne dyr. Det skulle også virke som et insentiv for å få produsenter til å levere reinere dyr. Siden trekket ikke har økt siden 2013, har det ikke fulgt den kostnadsøkningen slakteriene har hatt med slakting av skitne dyr. Det vil fortsatt ikke dekke alle utgiftene slakteriene har til dags dato, men det vil justere deler av utgiftene.

Hvordan skitne dyr påvirker slakteriet

For å slakte skitne dyr hygienisk, er det flere ting som kan gjøres:

 • Slakte skitne dyr langsommere
 • Riktig bruk av to-knivsmetoden
 • Unngå innkrenging av huden, det vil si at huden bretter seg innover, noe som fører til at hudens utside kommer i kontakt med kjøttet
 • Grundig etterkontroll og nøye pussing av snittlinjene
 • Bruk av «steam vacuum» langs snittlinjene
 • Grundig rengjøring av arbeidsredskaper og hender etter håndtering av risikoslakt

Dette er tiltak som koster slakteriene, ikke minst fordi det fører til redusert effektivitet. I tillegg taper slakteriet på at kjøtt fra skitne slaktedyr må gå til varmebehandling. Enkelte slakterier kan oppgradere slakt fra skitne storfe til ordinære slakt, men dette krever prøvetaking og gode rutiner – noe som også blir en ekstra kostnad for slakteriet. Verdien på huder med sviskader er også lavere enn for de uten.

Bedømming av skitne slaktedyr

Bedømmingen av skitne slaktedyr gjøres på lik måte, med de samme grensene, på alle slakterier. Slakteriansatte som har godkjent kompetanse for oppgaven gjør bedømmingen ut ifra mengde tørr møkk som er på dyret ved levering. Hvert dyr vurderes individuelt. 

Forurensing på kritiske steder på dyret vurderes. For storfe er dette:

 • Lår 
 • Buk/bryst
 • Skanker
 • Sider 

Det er nok at ett lår eller buken alene er møkkete for at det skal bli hygienetrekk. Det er det mest møkkete stedet som har betydning for vurderingen. 

For småfe gis det hygienetrekk dersom dyret ikke kan klippes reint, har svært forurensede bein eller slaktes uklipt.

Les mer om: Skitne slaktedyr