Økt risiko for alvorlig smittsomme dyresjukdommer

I forbindelse med Natoøvelsen Trident Juncture og omfattende fôrimport grunnet tørken er det økt risiko for alvorlig smittsomme sjukdommer her til lands.

Mattilsynet fremhever afrikansk svinepest og munn- og klauvsjuke som to svært alvorlige sjukdommer de er redd for i forbindelse med at tusenvis av soldater avholder øvelse i Norge i disse dager. NATO-soldatene har med seg mat for de første dagene og utstyr og personer kan også ha med seg smitte. Matrester som spres i naturen er en smitterisiko, og Mattilsynet oppfordrer norske kommuner til å ha gode rutiner for avfallshåndtering, og bønder til å være påpasselige dersom de finner matrester på beiter o.l.

Dersom smitte kommer inn i Norge er det av svært stor betydning at den avdekkes raskt. Bønder og veterinærer er førstelinjeforsvaret og det er viktig å være årvåkne og melde fra ved mistenkelige symptomer. Her gjengis symptomer på afrikansk svinepest og munn- og klauvsjuke, senere kommer vi tilbake med informasjon om andre relevante sjukdommer.

Syptomer på afrikansk svinepest

Veterinærinstituttet beskriver i sitt faktaark om afrikansk svinepest bl.a. følgende om symptomene:

«Ut fra kliniske funn er det ikke mulig å skille mellom afrikansk og klassisk svinepest. Inkubasjonstiden for afrikansk svinepest er fra 1 til 15 døgn. Sykdomsforløpet er vanligvis akutt og dødeligheten meget høy, opptil 100 %. De vanligste sykdomstegnene er høy feber (over 40 °C), opphørt matlyst, rødflammet hud med blødninger, rask overflatisk pust og flytning fra nese og øyne. Det kan observeres oppkast og diaré (eventuelt blodig), og enkelte griser kan ha perioder med forstoppelse. Griser som overlever noen dager, kan utvikle sentralnervøse symptomer i form av ustøhet og kramper. Drektige purker aborterer ofte. De fleste griser dør i løpet av 2-10 dager.» Se selve faktaarket for mer utfyllende informasjon.  

FAO har laget en utførlig manual for veterinærer med bl.a. flere bilder (se fig. bilde nedenfor).

Akutte symptomer på afrikansk svinepest. Kilde: FAO. African swine fever: Detection and diagnosis. A manual for veterinarians.

Akutte symptomer på afrikansk svinepest. Kilde: FAO. African swine fever: Detection and diagnosis. A manual for veterinarians.


Symptomer på munn- og klauvsjuke (MKS)

Veterinærinstituttet beskriver i sitt faktaark om MKS følgende om symptomene:

«Munn- og klauvsjuke karakteriseres ved feber, nedsatt allmenntilstand, øket spyttsekresjon samt utvikling av væskefylte blærer og sår i munnen, på mulen/trynet, i huden over klauvene og på jur og spener. Sykdommen rammer et stort antall dyr, men dødeligheten er vanligvis lav.» Se faktaarket for mer informasjon om sjukdommen og om symptomene hos de enkelte dyrearter.

Symptomer på munn- og klauvsjuke hos storfe. Kilde: EuFMD,

Symptomer på munn- og klauvsjuke hos storfe. Kilde: EuFMD,


Andre kilder: