Opprop for å synliggjøre forskning innen kjøtt- og husdyrproduksjon

“The International Summit on The Societal Role of Meat – What the SCIENCE Says” ble avholdt i Dublin 19. - 20. Oktober 2022. Møtet ble arrangert av forskere fra ulike deler av verden med et felles ønske om å løfte frem objektiv, vitenskapelig kunnskap og evidens om kjøttproduksjon og –forbruk.

Bakgrunnen er at kjøtt og husdyrproduksjon i stadig større grad blir underlagt motstand og press fra ulike hold, samtidig som det har en svært sentral rolle for både helse og ernæring, men også for å opprettholde økologiske balanser og sikre sosioøkonomisk stabilitet i samfunnet.

Møtet satte fokus på og sammenfattet hvordan kjøtt er relevant i det moderne samfunn. Gitt viktigheten og størrelsen på kjøttproduksjon må fordelene utnyttes maksimalt og ulempene minimeres. Til dette kreves det at den utvikles kontinuerlig med de beste teknologiene som er tilgjengelige, og at både landbruk, industri, myndigheter og forskning jobber sammen. Temaene i møtet strakk seg derfor fra viktigheten av kjøtt for menneskets utvikling til utvikling av kjøtt i laboratorium, presentert av ledende forskere fra ulike deler av verden. Bakgrunnsmaterialet for de ulike innleggene vil bli publisert i marsutgaven av Animal Frontiers.

The Dublin Declaration

Som et resultat av møtet og diskusjonene som ble holdt, ble det laget et opprop for forskere tilknyttet et universitet eller en forskningsdrevet organisasjon. The Dublin Declaration har til hensikt å synliggjøre kjøtt- og husdyrproduksjoners betydning for fortid, nåtid og fremtid, og å anerkjenne forskning og forskere som forsøker å løse utfordringene knyttet til helse, miljø og sosioøkonomi. Animalia støtter The Dublin Declaration