Disputas om velferdsutfordringer hos slaktekylling

Onsdag 14. juni forsvarte spesialveterinær i Animalia, Käthe Kittelsen, sin doktorgradsavhandling «Welfare challenges in broiler chickens at the end of the production period» ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Fra venstre: veileder Erik Georg Granquist, veileder Ola Nafstad, doktor Käthe Kittelsen, hovedveileder Randi Oppermann Moe.

Kittelsens doktorgradsarbeid konkluderer med at det er velferdsutfordringer relatert til slaktekylling i Norge mot slutten av produksjonsperioden. Avhandlingen bygger på studier og funn i forskningsprosjektet «Skader og transportdød hos slaktekylling – betydning for dyrevelferd og produktkvalitet».

Dette forskningsprosjektet er initiert av fjørfenæringen og er et samarbeid mellom Animalia, Nortura, Kjøtt og Fjørfebransjens Landsforbund, Norsk Kylling, NMBU, Veterinærinstituttet, Norilia og Felleskjøpets Fôrutvikling. Fjørfenæringen vil fortsatt prioritere forbedringsarbeid på dyrevelferdsområdet og har gjennom dette prosjektet fått nyttig kunnskap som gir grunnlag for effektive tiltak.