Ringorm hos storfe – endring av soner og tiltak

I november i fjor ble det påvist flere tilfeller av ringorm hos storfe i Trøndelag, noe som førte til at næringa selv satte i verk tiltak for å hindre smittespredning, ut over Mattilsynets tiltak. I januar ble første og hittil eneste tilfelle påvist på Østlandet, og dette har medført et stort antall båndlegginger.

Illustrasjonsfoto

Fotograf : Animalia/ Grethe Ringdal

Påvisningen på Østlandet er foreløpig et isolert tilfelle i en større oppforingsbesetning som ikke selger livdyr. Derimot har besetningen kjøpt livdyr fra et stort antall enheter, og det har medført at mange produksjoner har blitt båndlagt av Mattilsynet inntil det er blitt gjort en utredning for evt. smitte. Foreløpig er det ikke påvist smitte i noen av kontaktbesetningene, og foreløpig konklusjon er at det ikke er ut utbrudd.

På bakgrunn av tilfellet på Østlandet holdt Helsetjenesten for storfe et fagmøte om situasjonen rundt ringorm. Foredraget kan ses i sin helhet i videoen nedenfor.

Fotograf

Livdyrkontakt er den største risikoen for smittespredning mellom storfebesetninger. For å redusere risiko for å spre smitte fra besetninger som har uoppdaget smitte ble en felles husdyrnæring i november i fjor enige om å innføre egne tiltak i form av en sone med begrensinger på livdyromsetning. 

Endrer soner og tiltak 

Det er nå gått flere måneder siden de første tilfellene i Trøndelag ble påvist og det er et tydeligere bilde av smittesituasjonen. Næringen mener derfor det er tid for å vurdere en forsiktig oppstart av livdyromsetning og det er derfor gjort justering av soneinndelinger og smittebegrensede tiltak gjeldende fra 23. januar. 

Det er fortsatt usikkert hvor lenge smitten har vært i området og hvordan smitte kom inn til Trøndelag. Det meste av smittespredningen antas å ha skjedd i 2023, men det er også mulig at noe spredning kan ha skjedd tidligere år. Næringas soner vil justeres etter fortløpende vurdering av smittesituasjonen og ny kunnskap. Planen per nå er å vurdere sonene på nytt i april.

Her finner du mer fagstoff om sjukdommen