Seminar om beitedyr og økosystemenes betydning

Onsdag 16. november arrangerer MatPrat og Animalia seminar om betydningen av beitedyr og deres økosystemer – i sammenheng med klima og bærekraft.

Fotograf : Animalia/Caroline Roka

Arrangementet foregår på Vitenparken på Ås fra kl. 13.00 til 15.15. Send epost til katrine.lekang@matprat.no for påmelding eller spørsmål.

Program:

13:00 Animalia og MatPrat – Velkommen og introduksjon
13:20 Pablo Manzano - Økologiske aspekter ved husdyrbruk
13:55 Kaffe
14:10 Hanne Sickel - Beitedyrs betydning for naturmangfoldet i utmarka – og noen klimaargumenter
14:35 Lise Grøva – Amazing Grazing
15:00 Spørsmål og diskusjon