Ledig stilling: Spennende jobb som fagsjef

Vi søker veterinær til å lede våre spisskompetente medarbeidere i helsetjenesten for fjørfe og svin og ha det daglige ansvaret for KOORIMP

Animalia er et faglig knutepunkt i norsk husdyrnæring og stillingen innebærer en nøkkelrolle i samhandlingen med aktørene i kjøtt- og eggbransjen, offentlige og private organisasjoner, privatpraktiserende veterinærer og bønder. Gjennom KOORIMP har næringen sitt viktigste verktøy for å bevare dagens gode dyrehelse gjennom å forebygge smitte via import.

Fagsjef for Helsetjenesten for fjørfe, Helsetjenesten for svin og KOORIMP

Stillingen innebærer personalansvar og faglig ansvar for ni ansatte i de to helsetjenestene. Helsetjenesten for svin og fjørfe jobber begge med å sikre god dyrevelferd, god dyrehelse og god smittebeskyttelse for effektiv produksjon, riktig legemiddelbruk og trygg mat. Prioriterte oppgaver for helsetjenestene er å dokumentere og bedre velferd gjennom dyrevelferdsprogrammene for svin og de forskjellige fjørfeproduksjonene.

Stillingen innebærer også ansvaret for KOORIMP, husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import. KOORIMP skal hindre at import av dyr og avlsmateriale fører med seg smittestoffer som kan gi sykdom hos mennesker og matproduserende dyr i Norge.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder: 

 • Lede Helsetjenesten for svin og Helsetjenesten for fjørfe og delta i de faglige, strategiske og organisasjonsmessige prosessene på disse områdene
 • Forvalte og oppdatere husdyrnæringens tilleggskrav ved import av levende dyr og avlsmateriale og følge opp alle henvendelser fra potensielle importører
 • Delta i Animalias utvidede ledergruppe og bidra til å realisere organisasjonens strategi
 • Delta i Animalias beredskapsvakt
 • Bidra i kjøtt- og fjørfebransjens og Animalias kontaktarbeid overfor offentlige myndigheter
 • Andre oppgaver etter avtale

Ønskede kvalifikasjoner: 

Veterinærkompetanse og erfaring innen dyrehelse, dyrevelferd, husdyrproduksjon og norsk landbruk. Erfaring og/eller interesse for:

 • ledelse, prosjektledelse og forskning
 • diagnostikk av smittsomme sykdommer
 • beredskapsarbeid
 • forvaltning
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi legger vekt på personlige egenskaper som at du er engasjert, løsningsorientert, strukturert, tilpasningsdyktig, har gode samarbeidsevner, kan jobbe selvstendig og i team, er en dyktig fagformidler og har stor arbeidskapasitet.

Vi kan tilby konkurransedyktig betingelser med en god pensjonsordning, hyggelig arbeidsmiljø, god lunsjordning, sommertid og parkering. Noe reisevirksomhet må påregnes. Kontorsted Løren, Oslo men med mulighet for å jobbe noe hjemmefra.

Søknad med CV merket ”Fagsjef HT fjørfe, HT svin og Koorimp ” sendes innen 26.september til:soknad@animalia.no