Status for klassifisering med lengdemåling for storfe

Klassifisering med lengdemåling ble innført som ny klassifiseringsmetode for storfe fra 7. januar 2019. Over 62 000 storfeslakt er klassifisert ved hjelp av ny metode i tidsrommet 7. januar-19. mars 2019.

Det tekniske utstyret er installert og tatt i bruk på 26 av de 27 anleggene som klassifiserer storfe i Norge. Det 27. anlegget er et nødslaktmottak som i løpet av april også vil ta i bruk ny klassifiseringsmetode.

21 av de 26 slakteriene som har innført lengdemåling har installert lasermåling. De fem andre anleggene måler med en standardisert lang linjal. De 21 slakteriene med lasermåling klassifiserer 98 prosent av slaktene i Norge.

Som sikkerhet for at lengdemålingen gjøres riktig på hvert enkelt slakt, og også for å kunne oppdage eventuelle andre feil, blir hvert slakt fotografert så man har dokumentasjon. Det er mulig for produsenten å få se bildet av slaktet dersom det er uklarheter rundt klassifiseringen.

Hva sier tallene så langt?

Det er en forventning at produsenten skal oppnå det samme klassifiseringsresultatet i 2019 som i 2018 forutsatt at dyrematerialet er likt.

Så langt i år viser de gjennomsnittlige resultatene en kvalitetsnedgang fra samme periode i 2018. Kvalitetsnedgangen har ulike årsaker. Statistikken viser at det er slaktet en større andel melkefe enn kjøttfe i 2019 enn i samme periode i 2018. Det er grunn til å tro at dette kan skyldes tilpasninger av produksjonen til kvoter og fôrtilgang.

Se Spørsmål og svar om klassifisering med lengdemåling for storfe