Vellykket nordisk fjørfekonferanse

Denne uken er Norsk Fjørfelag og Animalia vertskap for Nordic Poultry Conference (NPC). Viktige temaer står på programmet når fagfolk og forskere møtes på Kløfta 9.-11. november.

Fotograf : Animalia

NPC arrangeres hver høst og de nordiske landene rullerer på ansvaret for konferansen. I år er det rekordhøy oppslutning når mer enn 230 fagfolk og forskere fra mange land i Europa samles på den nordiske fjørfekonferansen.

På programmet står dagsaktuelle temaer som fugleinfluensasituasjonen i Europe og trusselen mot kommersiell fjørfeproduksjon, alternativ til soya som proteinkilde i norsk kraftfôr og status for ny teknologi for kjønnsbestemmelse av kyllingen i egget. I tillegg er det mange foredrag med utgangspunkt i pågående og nylig avsluttet forskning relatert til helse og velferd med relevans for fjørfenæringen.

Helsetjenesten for fjørfe i Animalia har bidratt til faglig planlegging og gjennomføring i samarbeid med Norsk fjørfelag. I tillegg presenterer fagfolk fra Animalia funn og status i egne forskningsprosjekter.