Tor Arne Ruud oppsummerer 2020

Tor Arne Ruud, direktør i Animalia forteller om hvordan pandemien påvirket Animalia og hvilke utfordringer og muligheter det medførte. 

Fotograf