Foto

Foto forsidebilder: Grethe Ringdal og Caroline Roka

Foto forsidebilder Sauekontrollen: Grethe Ringdal, Caroline Roka og Knut Evensen

Foto forsidebilder Ammegeitkontrollen: Grethe Ringdal, Caroline Roka og Irene Fosså

Ved spørsmål om bildebruk ta kontakt på animalia@animalia.no

Det er ikke tillat å  bruke, reprodusere, videreformidle eller endre et fotografi uten samtykke fra fotografen og/ eller Animalia.