Go'mørning

Bondens vurdering av transportdyktighet er viktig info

Produsenten skal nå registrere mer informasjon om avik i dyrenes helsetilstand når dyrene meldes inn til slakt. Dette er viktig matkjedeinformasjon. Det er likevel opp til dyrebilsjåføren å avgjøre om dyret er transportdyktig. Fotograf: Animalia/ Grethe Ringdal

Matekjedeinformasjon er all info som flyter fra produsent til slakteri og Mattilsyn i forbindelse med at et dyr er meldt inn for slakting. Formålet er å sikre mattrygghet og dyrevelferd. Kravene kan være utfordrende å kommunisere til produsentene. Det gjelder også det nye kravet om at bonden aktivt skal vurdere og formidle sin vurdering av transportdyktighet.

Fra i år er produsentene blitt mer involvert i formidling av informasjon om dyrene som skal slaktes, og det kreves nå at produsenten opplyser om ulike avvik i dyrenes helsetilstand når de meldes inn til slakt.

Det er et absolutt krav at dyrene som skal slaktes skal være friske og egnet til folkemat. Det er likevel ikke sjelden at dyr som ellers er friske har ulike tilstander som kan påvirke deres evne til å tåle transport. Dette kan være mindre haltheter, brokk, vommiskinn, gamle bruddskader, medfødte skavanker, nedsatt syn eller blindhet, avstøtt jur, for å nevne noe. Ved innmelding av slike dyr til slakt, må produsenten registrere avviket og merke dyret tydelig slik at det kan identifiseres ved lasting og ankomst slakteri. Formålet er å sikre en bedre vurdering av transportdyktighet og at dyr som har særlige behov får disse dekket. Formålet er ikke å flytte grensen for hvilke dyr som kan transporteres.

Mikrokurs om innmelding og levering av slaktedyr

Animalia har laget et mikrokurs rettet mot bønder og ansatte i besetningen. Mikrokurset omhandler blant annet produsentens vurdering av dyrenes transportdyktighet og råd om lasting for best mulig dyrevelferd.

Ta mikrokurset gratis her.

Transportdyktighet er fortsatt et krav

Uavhengig av om produsenten har registrert avvik ved innmelding, så er det et krav at dyret er transportdyktig og at tilstanden ikke forverres på grunn av transporten. Det er dyrets tilstand under lasting og dyrebilsjåførens vurdering som bestemmer om dyret kan bli med eller ikke.

Det kan være en utfordring for slakteriene å formidle dette til produsentene. Man kan fort bli møtt med: “Hva er vitsen med å melde inn dyr med avvik dersom de likevel ikke kan transporteres?” Hovedbudskapet er at informasjon om dyr med avvik er viktig for at dyrebilsjåføren skal kunne legge til rette for transporten, men det er ingen garanti for at dyrebilsjåføren vurderer dyret som transportdyktig.

Informasjon om produsentens rutiner og plikter – nytt mikrokurs

Animalia tilbyr et mikrokurs om hva som kreves av produsenten i forbindelse med innmelding og utlevering av slaktedyr. Dette er et kurs som bøndene gratis kan få tilgang på telefon, pc eller nettbrett. Slakteriene kan sende lenke til kurset til sine leverandører via sms, epost eller det kan legges ut på en nettside. Vi håper dette skal bidra til at alle produsenter følger opp de krav og anbefalinger som gjelder når man skal lever slaktedyr. Kurset finner du her