Go'mørning

Vil du lære mer om sauens språk?

Sau på utmarksbeite, fotografert i fjellandskap under en klar, blå himmel. Tre sauer står på en gresskledd høyde, med fjell i bakgrunnen.

Fotograf: Animalia / Grethe Ringdal

Har du tenkt på at sauen har språk og sender deg signaler? Har du tenkt på at sauen har veldig god hukommelse? Har sauen behov som bør bli tilfredsstilt? Hvordan kommuniserer du som dyreeier med sauen for å gjøre arbeidet lettere og øke trivselen?

Sauens atferd kan gi mye nyttig informasjon, blant annet om dyrenes generelle trivsel, helse og hvordan de har blitt behandlet over tid. Mange dyreeiere er flinke til å lese dyrenes signaler og bruker dette aktivt i håndtering av dyrene, men mye av denne kunnskapen er ubevisst.   

E-læringskurset «Sauens atferd og velferd», som er en obligatorisk del av Dyrevelferdsprogrammet for sau, har to nye leksjoner som skal bidra til god dialog rundt vurdering av atferd og håndtering av sau under veterinærbesøket til dyrevelferdsprogrammet. Leksjonene er utarbeidet av Helsetjenesten for sau i samarbeid med Foreningen Norske Etologer og sauebønder som deler sine erfaringer, og kan bidra til å hjelpe både bønder og andre med å bli mer bevisste på det sauen forteller oss gjennom sin atferd. 

Nettkurs om sau

E-læringskurset Sauens atferd og velferd er oppdatert med leksjonene: "Forstå sauens atferd" og “Dyrevennlig håndtering av sau". Har du allerede tatt kurset er denne delen frivillig og du betaler ikke noe ekstra for dette. Vi oppfordrer likevel til å ta en titt på det nye innholdet, og håper det er nyttig læring.

Sau kommuniserer tydelig

Sauen har i stor grad et visuelt språk der de bruker kroppsspråk (kroppsstillinger, bevegelser samt hode- og ørestillinger) for å kommunisere med hverandre. Noen ganger blir dette forsterket ved hjelp av lyd. Sauen kommuniserer tydelig med visuelle signaler hva den har tenkt å gjøre i neste øyeblikk. Dette oppfattes raskt av de andre sauene i gruppen, slik at de kan være forberedt på det som eventuelt kommer. Dette kalles for intensjonshandlinger, og bidrar til mindre konflikter og effektiv kommunikasjon i flokken. 

Tegn på normal og positiv atferd

Sauer som får tilfredsstilt naturlige atferdsbehov viser normal atferd og virker rolige og tilfredse. Et dyr som har det bra har gjerne et bredt atferdsregister, virker kvikt og uttrykker positiv atferd på ulike måter. Det at sauene tygger drøv og viser mye synkronisert atferd ved at mange av dyra spiser og ligger samtidig er tegn på fravær av frykt og stress. Hos lam ser man gjerne lek som et uttrykk for at dyrene er friske og har det bra. 

Dyra viser at de er tillitsfulle ved å komme mot deg, og at de tør å gjøre sine vanlige aktiviteter når du er i nærheten. De har en rolig og avslappet kroppsholdning og ansiktsuttrykk.   

Tegn på negativ atferd og frykt

Sauer som er preget av frykt er vaktsomme med bratt nakke og anspent kroppsspråk, og kan blåse i nesa og stampe. De er skvetne og trekker seg unna. Hvis det er knapphet på ressurser som fôr og liggeplass, kan man se mye konfliktatferd hos søyene som fortrengning ved ete- eller liggeplass, dytting og stanging. Særlig sultne sauer viser mer konfliktatferd. 

En saueflokk som preges av frykt og negativ atferd virker urolig. Mye breking kan være tegn på misnøye, underfôring eller forventning om noe positivt, men utsultede eller sjuke dyr blir apatiske.  

Bruker ansiktsmuskulaturen

Mange av atferdssignalene er universelle og er like hos flere dyrearter. Men sauen har mye muskler rundt ørene og øynene som er viktig for kommunikasjon. Evolusjonsmessig bruker sauen de samme muskelgruppene for å heve ørene som vi mennesker bruker for å rynke øyenbrynene. Sauene har ørene hevet ved ukjente og ubehagelige situasjoner, der vi ofte rynker øyenbrynene våre.  

Denne sauen er kvikk og årvåken. Du kan tydelig se at den følger med på omgivelsene, og strekker hodet litt framover. Dette kan man se hos tillitsfulle dyr. Hodet er litt hevet, me 
d tilnærmet vannrett posisjon. Øynene er rolige og oppvakte, og ørene rettet normalt framover. Muskulaturen i ansiktet er avslappet, og vi kan se et lite «smil» på leppene.

Kvikk og årvåken Denne sauen er kvikk og årvåken. Du kan tydelig se at den følger med på omgivelsene, og strekker hodet litt framover. Dette kan man se hos tillitsfulle dyr. Hodet er litt hevet, me d tilnærmet vannrett posisjon. Øynene er rolige og oppvakte, og ørene rettet normalt framover. Muskulaturen i ansiktet er avslappet, og vi kan se et lite «smil» på leppene.

Det er utviklet metoder for å vurdere smerte hos forskjellige dyrearter ved å se på «ansiktsuttrykket». Dette er også gjort hos sau. Sauen på denne illustrasjonen har smerter. Vi ser at hodet er litt senket, og hodet senkes mer utover sjukdomsforløpet. Sauen følger ikke den vanlige aktiviteten i bingen, men står ganske stille. Den kan pese litt, og ansiktsuttrykket er helt annerledes enn hos den kvikke sauen. Munnen og leppene er stramme slik at «smilet» på leppene er borte. Ørene henger, og den kniper øynene sammen. 
Modifisert etter Manteca et al. (2017) og McLennan (2017)

Smerter Det er utviklet metoder for å vurdere smerte hos forskjellige dyrearter ved å se på «ansiktsuttrykket». Dette er også gjort hos sau. Sauen på denne illustrasjonen har smerter. Vi ser at hodet er litt senket, og hodet senkes mer utover sjukdomsforløpet. Sauen følger ikke den vanlige aktiviteten i bingen, men står ganske stille. Den kan pese litt, og ansiktsuttrykket er helt annerledes enn hos den kvikke sauen. Munnen og leppene er stramme slik at «smilet» på leppene er borte. Ørene henger, og den kniper øynene sammen. Modifisert etter Manteca et al. (2017) og McLennan (2017)

Denne søya gir uttrykk for at den er avslappet og tilfreds. Dette er en typisk liggestilling hos søyer som slapper av og hviler, og har nok plass til å ha en naturlig liggestilling der de kan strekke på beina. Hodet er litt hevet, og ørene er avslappet og peker gjerne litt nedover. En framfot, og noen ganger begge framføttene, er strukket framover.  Øynene er halvt lukket, og forskning tyder på at dette er en god indikator på velbehag hos sau. Muskulaturen i ansiktet og rundt øynene er avslappet. Slik ønsker vi å se sauen vår.

Avslappet og tilfreds Denne søya gir uttrykk for at den er avslappet og tilfreds. Dette er en typisk liggestilling hos søyer som slapper av og hviler, og har nok plass til å ha en naturlig liggestilling der de kan strekke på beina. Hodet er litt hevet, og ørene er avslappet og peker gjerne litt nedover. En framfot, og noen ganger begge framføttene, er strukket framover.  Øynene er halvt lukket, og forskning tyder på at dette er en god indikator på velbehag hos sau. Muskulaturen i ansiktet og rundt øynene er avslappet. Slik ønsker vi å se sauen vår.

Hvis en sau har tenkt å gå langt på beite, stiller den seg opp og ser en god stund i den retningen den har tenkt å vandre. De andre avbryter beitingen, observerer og vurderer: Skal de bli med eller ikke?

Skal jeg bli med? Hvis en sau har tenkt å gå langt på beite, stiller den seg opp og ser en god stund i den retningen den har tenkt å vandre. De andre avbryter beitingen, observerer og vurderer: Skal de bli med eller ikke?

Fotograf : Animalia / Vibeke Tømmerberg