Go'mørning

Forbedret storfekjøtt styrker vitamin D- og selen-status hos unge kvinner

Fotograf: Animalia/ Caroline Roka

Kjøtt er en viktig kilde til en rekke næringsstoffer, som protein og enkelte mineraler og vitaminer. Endring i fôrsammensetning til storfe kan være en innovativ måte å øke innholdet av ønskelige næringsstoffer i kjøttet. En studie viser nå at beriket kjøtt også kan gi økt innhold av næringsstoffer i blodet hos mennesker.

Av: Anna Haug, NMBU og Bjørg Egelandsdal, NMBU m.fl

En studie fra 20181 fant at okser som fikk fôr med høyt innhold av selen, vitamin K og vitamin D, fikk betydelig økt innhold av disse næringsstoffene i kjøttet. Det er lite forskning som har sett på i hvilken grad dette påvirker innholdet av de samme næringsstoffene hos mennesker. NMBU har derfor utført et dobbeltblindet forsøk, der deltakerne ble inndelt i to grupper, hvor de fikk beriket eller vanlig storfekjøtt. Kjøttet kom fra okser som enten var fôret med kraftfôr tilsatt selen, vitamin D, E, K og omega-3 (SeDEK-fôr), eller vanlig kraftfôr. Alle oksene hadde også tilgang på grovfôr.

De som deltok i studien var unge, friske kvinner mellom 19 og 29 år. Deltakerne fikk 300 g rått kvernet storfekjøtt i to perioder á 6 dager, med 2 ukers opphold mellom testperiodene. Kvinnene ble gitt relativt store mengder kjøtt på kort tid. Dette ble ansett som greit når tanken var å se på opptak av mikronæringsstoffer. Utover dette fikk deltakerne velge hva de ønsket å spise i løpet av forsøket.

Kostholdsregistreringene til deltakerne viste at når deltagerne spiste diettene med storfekjøtt, fikk de høyere inntak av protein, fett, mettet fett og flere mikronæringsstoffer, men de hadde også høyere inntak av grønnsaker og lavere inntak av karbohydrater. De fikk også økt metthetsfølelse sammenliknet med når de spiste sitt vanlige kosthold.

Resultatene viste at flere deltagere fikk økt serumnivå av selen og vitamin D. Hos de deltakerne som hadde moderat lave verdier for selen (≤ 85 μg /L) og lavt nivå av vitamin D (≤ 30 nmol/L), var økningen signifikant. Det er også verdt å merke seg at for kvinner med moderat lavt nivå av vitamin D (50 nmol/L), holdt nivået i blodet seg uendret når de fikk SeDEK-kjøttet.

Til tross for at storfekjøtt inneholder små mengder vitamin D, er dette en type vitamin D som er tas opp lettere av mennesker. Studien er så vidt vi vet den eneste som dokumenterer at de små mengdene av vitamin D som er i storfekjøtt, kan ha betydning i kostholdet.

Studien peker på behovet for økt bevissthet om mikronæringsstoffer blant kraftfôrprodusenter og kjøttprodusenter. Selv tilsynelatende små forbedringer i kjøtt, som vist i vårt SeDEK-kjøtt, kan ha klinisk betydning for unge kvinner som har normal til lav næringsstatus. Kjøtt bør optimaliseres for å øke spesifikke forbrukergruppers behov for selen og vitamin D.

Les hele studien her

1Haug A, Vhile SG, Berg J, Hove K, Egelandsdal B. Feeding potentially health promoting nutrients to finishing bulls changes meat composition and allow for product health claims. Meat Sci. 2018;145(June):461-468. doi:10.1016/j.meatsci.2018.07.015