Go'mørning

Foreslår store endringer for flere matvaregrupper

Fotograf: Pixabay

I slutten av mars ble en oppsummering av alle forslagene til de nye Nordiske Næringsstoffanbefalingene (NNR) lagt ut på høring. Forslagene viser endringer for flere matvaregrupper og betydelige endringer i forhold til dagens nasjonale kostråd.

Helsedirektoratet er ansvarlig for å utarbeide nasjonale kostråd til befolkningen. Dette gjøres blant annet med utgangspunkt i de Nordiske Næringsstoffanbefalingene (NNR). Disse revideres med relativt jevne mellomrom, og dagens kostråd bygger på forrige utgave av NNR som kom i 2012.

Matvarebaserte kostanbefalinger

I forrige utgave av NNR ble det vurdert referanseverdier (DRV) ut ifra hvilket behov vi har for spesifikke næringsstoffer. I den nye utgaven skal det også gis matvarebaserte kostanbefalinger og samtidig integrere miljømessig bærekraft. Etter at nye NNR er ferdigstilt og publisert i juni, skal Helsedirektoratet revidere de norske kostrådene, og NNR blir et viktig bidrag for dette.

For flere av matvaregruppene er det ikke gjort noen store endringer sammenlignet med dagens kostråd. Både fisk, korn, nøtter og frø får tilsvarende anbefaling som vi har i norske kostråd i dag.

Reduserer rødt kjøtt

Den største endringen gjelder for husdyrbaserte matvarer. Mengdeanbefalingen for rødt kjøtt er kraftig redusert. I tillegg har de inkludert vilt i definisjonen, noe dagens kostråd ikke har. Forslag til anbefaling er gått fra «inntil 500 g tilberedt per uke» til «maks 350 g ferdig tilberedt per uke». Mengden er satt av hensyn til helse. Dagens forbruk av rødt kjøtt er omtrent 550 gram per uke.

Hvitt kjøtt

Hvitt kjøtt har ingen mengdeanbefaling verken i dagens kostråd eller i det nye forslaget fordi man ikke har funnet noen sammenheng mellom hvitt kjøtt og negative helseutfall. Dagens kostråd anbefaler generelt å velge hvitt og magert kjøtt.

Kjøtt, både rødt og hvitt, er av de få matvaregruppene hvor et eget råd for miljøhensyn er spesifisert. For rødt kjøtt foreslås det at inntaket bør være «langt under» 350 g per uke, mens inntaket av hvitt kjøtt ikke bør øke utover dagens inntak. NNRs anbefalinger understreker også at reduksjon i rødt kjøtt ikke bør erstattes av hvitt kjøtt, men at all reduksjon av kjøtt bør erstattes med vegetabilske alternativ.

Melk- og meieriprodukter

De nye forslagene for melk- og meieriprodukter er 250-500 gram per dag. Dagens forbruk er omtrent 800 gram per dag.

Sterkere fokus på plantebasert kosthold

Oppsummeringen vektlegger plantebasert kosthold i sterkere grad enn tidligere, noe som reflekteres blant annet i anbefalingen for kostholdsmønster, belgvekster og for frukt og grønnsaker. De to førstnevnte er ikke spesifiserte, men frukt og grønnsaker har økt fra «minst 500 gram per dag» til «minst 500-800 gram per dag». Dagens inntak ligger betydelig under 500 gram om dagen.

Mer eller mindre egg?

Ifølge Utviklingen i norsk kosthold 2022, spiser nordmenn omtrent et halvt egg om dagen. Dagens kostråd gir ingen mengdeanbefaling, men det nye forslaget som foreligger er spesifisert til 0-1 egg om dagen. Av miljøhensyn sier anbefalingene at inntaket bør ligge i nedre del av den anbefalingen.

Etterlevelse av kostråd

I forbindelse med at Danmark innførte nye kostråd i 2021, ble det utført en befolkningsundersøkelse som viste at ni prosent kjente de nye kostrådene godt eller meget godt. Samtidig svarte nesten 70 prosent at de i liten eller ingen grad fulgte rådene. Så om det kommer betydelige endringer i de nye norske kostrådene, vil nok det kreve informasjonskampanjer rettet mot store deler av befolkningen.

Se tabellen under i stort format