Go'mørning

Forskningsprosjekter bygger kunnskap

Illustrasjonsbilde Fotograf: Max Pixel

Tykk- og endetarmkreft er en av de hyppigste kreftformene i Norge. To større norske forskningsprosjekter bidrar til ny kunnskap om tarmkreft og kosthold.

Forskningsprosjektet «Sunnere storfekjøtt» avsluttes nå etter fem år. Fokuset har vært hemjern og helse med spesielt fokus på tarmkreft.

Da prosjektet startet, var det basert på den rådende hypotesen om at hemjern i kjøtt kan fremme dannelse av skadelige stoffer i mage- og tarmkanalen som øker risikoen for tykktarmskreft.

Tidlige forsøk i prosjektet viste beskyttende effekt av hemjern mot tarmkreft da dette ble tilsatt musefôr. Da laks og ulike kjøttslag ble «fordøyd» i den kunstige tarmen til Nofima, kom storfekjøttet bedre ut enn de andre proteinkildene. Disse resultatene ble deretter fulgt opp i en musestudie. Resultatene i museforsøk viste ingen forskjell på forekomst av tykktarmskreft mellom musene som spiste laks, hvitt (kylling) eller rødt kjøtt (svin, storfe). Unntaket var at svulstene var litt mindre i størrelse hos de som spiste laks. Musene som fikk mest kreft spiste et standard karbohydratrikt referansefôr uten kjøtt og fisk. At det verken var signifikant forskjell på forekomst av kreft mellom hvitt og rødt kjøtt, forskjell på størrelsen av svulstene, samt at hemjern ser ut til å ha en beskyttende effekt, gjør at resultatene ikke støtter den rådende hemjernhypotesen.

Mulig å lage sunnere storfekjøtt?

Prosjektet ønsket også å kartlegge om det er mulig å produsere sunnere storfekjøtt med tanke på kreftrelaterte problemstillinger. Selv om ikke alle analysene er klare, viser resultatene at for enkelte av næringsstoffene er det mulig å endre helseparametere ved å spise kjøtt fra storfe som har fått beriket kraftfôr.

“Typisk norsk”-studien

En pågående studie ved Universitetet i Oslo ønsker å undersøke om et endret kosthold påvirker helsetilstanden, utvikling av livsstilsykdommer og overlevelse hos pasienter som har blitt behandlet for tykk- og endetarmskreft.

Prosjektet gjennomfører en kostintervensjon hvor man undersøker om et kosthold basert på de norske kostrådene, samt et kosthold rikt på antioksidanter, vil ha effekt på sykdomsutvikling og overlevelse. Studien startet i 2012 og skal vare i 15 år for å kunne undersøke langtidseffekter på sykdom og overlevelse.

Flere overlever tarmkreft i dag, og tidlig diagnostikk og bedret behandling er viktige faktorer. Mange sliter med senvirkninger av behandlingen og har i tillegg økt risiko for å få andre kroniske sykdommer. Hvordan kosthold og levevaner kan påvirke senvirkninger hos denne pasientgruppen er lite studert, og er et av prosjektets mål.

Ettersom få studier har sett på effekten av kosthold på pasienter som overlever kreft, finnes det i dag ingen spesifikke kostråd for denne gruppen.