Go'mørning

Ingen endring i kostråd om mettet fett

Illstrasjonsbilde Fotograf: Pixabay

Bør kostrådene om mettet fett endres i lys av ny forskning? Nei, slår en ny rapport fast. Inntaket av mettet fett ligger i dag høyere enn anbefalt. Det oppfordres til aktivt samarbeid mellom myndigheter og matbransje for å redusere inntaket.

Torsdag 4. mai offentliggjorde Nasjonalt Råd for ernæring en rapport som har vurdert kostrådene om mettet fett i lys av nyere forskning. Rådet konkluderer med at dagens anbefaling, at mettet fett maksimalt bør utgjøre 10 prosent av det totale energiinntaket (E %), bør opprettholdes. Dermed er det heller ikke grunnlag for å endre de matvarebaserte kostrådene. Arbeidsgruppen har i sin gjennomgang fokusert på hvilken effekt mettet fett har på hjerte- og karsykdom, eller risikofaktorer for dette. Melkefett er en av de største kildene til mettet fett i kostholdet vårt. Derfor har arbeidsgruppen sett spesielt på meieriprodukter. Det ble i tillegg sett nærmere på spisefett og enkelte oljer.

Lite fokus på kjøtt og kjøttprodukter i rapporten

Arbeidsgruppen har gjennomgått metaanalyser, som er oppsummeringsstudier på temaet, i tillegg til andre lands kostråd. De konkluderer med at det er overbevisende dokumentasjon for å beholde dagens råd om mettet fett. De påpeker at det vil være helsegevinster ved å erstatte inntaket av mettet fett med flerumettet fett, både for den generelle befolkning og for personer med forhøyet risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom, slik som overvektige og diabetikere.

Matvaregruppen kjøtt er blant de største kildene til mettet fett i det norske kostholdet, men er likevel lite omtalt i rapporten. Årsaken er at det foreligger få studier av hvilken effekt fett fra kjøtt har på hjerte- og karsykdom. Derfor er det heller ikke trukket konklusjoner om helseeffekter av fett fra kjøtt og kjøttprodukter. Under lanseringen av rapporten ble det likevel påpekt at mer kunnskap om fett fra denne matvaregruppen er interessant, og det ble oppfordret til økt forskning på området.

Matbransjen får ballen

Myndighetene ønsker at befolkningens kosthold skal bli mer i tråd med kostrådene, blant annet ved å redusere inntaket av mettet fett, som i dag ligger høyere enn anbefalingene. Rapporten peker på at små endringer i fettinnholdet i volumprodukter som kjøttdeig, pølser og ost kan ha større betydning for inntaket enn store endringer i mindre produktkategorier. Det oppfordres i tillegg til fokus på nøkkelhullsmerkede matvarer. Beregninger fra Norge og Sverige har vist at dersom «vanlige» matvarer erstattes med nøkkelhullsmerkede varianter, vil gjennomsnittlig inntak av mettet fett nærme seg anbefalt daglig mengde. Utfordringen om å få ned inntaket av mettet fett i befolkningen går med andre ord først og fremst til matprodusenter, matleverandører og myndigheter.