Go'mørning

Kostråd i ulike land

Fotograf: Animalia/ Caroline Roka

Et sunt kosthold kombinert med fysisk aktivitet er viktig for god helse. Målet med de norske kostrådene er derfor å danne et grunnlag for et kosthold som gir god helse for de fleste i befolkningen. Å følge rådene kan i tillegg redusere risikoen for sykdommer og tilstander som er knyttet til kostholdet. Mange land har nasjonale kostholdsråd. Selv om det er forskjeller i rådene mellom land, er det likevel noe som er likt: at man bør spise mer av noen matvarer og mindre av andre.

Nasjonale kostholdsråd, også kjent som matvare-baserte kostholdsråd, er i dag tilgjengelig i omtrent 90 land. Det som i stor grad er universelt for disse, er at det gis anbefalinger om å innta frukt og grønnsaker, belgfrukter og animalske matvarer, og å begrense inntaket av sukker, fett og salt. Anbefalinger om meieri, rødt kjøtt, fett og nøtter varierer i større grad. I Norge er rådet for rødt kjøtt at man kan spise inntil 500 g tilberedt rødt og bearbeidet rødt kjøtt i uken1.

De siste årene har bærekraft fått mer oppmerksomhet og knyttes i stadig sterkere grad til matproduksjon og kosthold. Allerede ser man at enkelte land har vurdert eller integrert bærekraft som en del av kostholdsrådene.

Kostråd om kjøtt i ulike land

MatPrat og Animalia har sett på kostholdsråd for kjøtt og egg i en rekke europeiske land, samt USA og Canada. Blant de nordiske landene var rådet for rødt kjøtt og egg inntil nylig identiske, nemlig at det ble gitt en anbefaling om et øvre inntak på 500 g tilberedt rødt- og bearbeidet kjøtt i uken. For egg og fjørfe ble det ikke gitt mengdeanbefalinger. Dette er basert på de nordiske næringsstoffanbefalingene fra 2012 (NNR2012). Sverige og Finland har inkludert bærekraft i sine kostråd, der anbefalingen for rødt kjøtt altså er inntil 500 g i uken. Nasjonalt råd for ernæring har uttalt at det er et stort samsvar mellom et sunt kosthold som fremmer helse, og et kosthold som er mer bærekraftig.

Enkelte land gir overordnede anbefalinger om proteinrike matvarer. Dette gjelder både USA og Canada. I Canada fokuseres det på både animalske og vegetabilske proteinkilder, mens det i USA gis råd for inntak av rødt og hvitt kjøtt, samt egg samlet. Andre land, som Tyskland, gir anbefaling om rødt og hvitt kjøtt samlet.

Større forskjeller på vei?

I desember 2020 ble nye amerikanske kostholdsråd lansert. En knapp uke senere kom Danmark med nye kostholdsråd. De nye amerikanske rådene for matvarer tar ikke inn bærekraft, men vektlegger kun helse og ernæring. Rådene er i stor grad identiske med de to foregående lanseringene, fra 2010 og 2015. De danske kostrådene som kom tidligere i år, har derimot gjort bærekraft til en sentral del av rådene sine. Anbefalingen er å innta maks 350 g tilberedt rødt og hvitt kjøtt, samt maksimalt 2 egg per uke. Rådet for rødt kjøtt er basert både på vurdering av helse og bærekraft, mens rådet for hvitt kjøtt og egg er kun begrunnet ut ifra et bærekraft perspektiv.

Dette illustrere kanskje starten på en utvikling hvor kostråd kan bli mer og mer differensiert fordi noen land vil vektlegge ernæring, helse og bærekraft, mens andre vil fortsette å fokusere på ernæring og helse. Hva som vektlegges i et bærekraftig perspektiv kan nok komme til å variere mye fra et land til et annet.

Ny norske kostråd er forventet i 2023, etter ferdigstillelse av nye nordiske næringsstoffanbefalinger (NNR2022). Her vil bærekraft integreres, men hva det vil si for animalske matvarer, er ennå for tidlig å si noe om.

1. Rødt kjøtt er definert som kjøtt fra storfe, svin og småfe, men i Sverige og USA er også vilt inkludert.

Referanser:

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet, Helsedirektoratet.

Herforth A, Airmond M, Álvarez-Sánchez, Coates J et al. A Global Review of Food-Based Dietary Guidelines. Adv Nutr. 2019;10(4); 590-605

Bærekraftig kosthold – vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftsperspektiv. Nasjonalt råd for ernæring.

FAO. Food-based dietary guidelines