Go'mørning

Sjekket norsk svinelevers jern- og vitamin A-innhold

Innholdet av vitamin A i norsk svinelever er halvert sammenlignet med tidligere tall oppgitt i matvaretabellen – og er dermed på nivå med dansk og svensk svinelever. Fotograf: Animalia/ Grethe Ringdal

Prosjektet SvinA har gitt oppdaterte tall til matvaretabellen på innhold av vitamin A og jern i norsk svinelever. Det har også gitt bransjen et godt tallgrunnlag for diskusjon rundt mengden vitamin A i kraftôr.

Vitamin A er et viktig næringsstoff for blant annet syn, reproduksjon og immunforsvaret. Men det er med vitamin A som med mange andre næringsstoffer; det er ikke gunstig å ha for mye av det i kroppen. Lever er en naturlig god kilde til vitamin A og jern. Før 2017 var verdiene for vitamin A i svinelever i den norske matvaretabellen dobbelt så høye som verdiene oppgitt i matvaretabellene fra Danmark og Sverige. Utredningsprosjektet SvinA var et samarbeid mellom fôr- og næringsmiddelbransjen med mål om å kartlegge dagens nivå av vitamin A i svinelever og se nærmere på hvilke faktorer som kunne påvirke forholdet.

Grundige analyser

Prosjektet innhentet et stort materiale. Hele 308 svinelevre fra både Østlandet, Vestlandet og Trøndelag ble analysert. De ble også vurdert opp mot inntak av fôr og vitamin- og mineraltilskudd. Analysene av vitamin A-innholdet i svinelever antydet variasjoner mellom besetningene og at innhold av vitamin A var knyttet til slaktevekten. Jo tyngre gris, jo høyere innhold av vitamin A. Alle grisene hadde gode lagre av vitaminet ved slaktetidspunktet, noe som betyr at grisenes fysiologiske behov for vitamin A var godt ivaretatt.

Justert matvaretabell

Det viktigste funnet i prosjektet var likevel at innholdet av vitamin A i norsk svinelever er halvert sammenlignet med tidligere tall oppgitt i matvaretabellen. Innholdet er nå på samme nivå som dansk og svensk svinelever. Innholdet av jern har samme nivå som tidligere. Resultatene fra prosjektet gir muligheter for diskusjon rundt mengden vitamin A i kraftfôr og også om bruk av vitamin A-tilskudd.

Når matvaretabellen nå har fått oppdaterte verdier for innhold av vitamin A i svinelever, er dette viktig informasjon for norsk næringsmiddelindustri. Vitamin A er et fettløselig vitamin som ikke skilles ut via urinen, men lagres i kroppen, hovedsakelig i lever. Lever er en god kilde til jern – som er et næringsstoff det lett kan bli litt lite av i kosten. Matvarer laget med lever er gode og verdifulle jernkilder for alle som har utfordringer med å dekke eget jernbehov.

SvinA

Partnere i prosjektet: Animalia AS, Nortura SA, Orkla, Norgesfôr, Felleskjøpet og Fiskå mølle.

Prosjektet startet høsten 2016 og ble avsluttet desember 2017.