Go'mørning

Matforsvar-seminar: Trygg mat i en usikker tid

Paneldebatt på matforsvarseminaret med: f. v. Per Lausund - Forsvaret Vetinsp, Knut Torget – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Maren Elise Aaserud - NTNU, Matthew Scherer - FDA (USA), og Rebecca Davidson – Forsvarets forskningsinstitutt. Fotograf: Animalia/ Sigrun Hauge

I oktober arrangerte Animalia, NMBU og Forsvarets forskningsinstitutt matforsvar-seminar på Adamstuen.

Målet med seminaret var å øke bevisstheten rundt matforsvar og diskutere status for matforsvar i Norge. Rundt 70 deltagere hadde funnet veien til seminaret, fra forsvaret, tollvesenet, departementer, mattilsyn, ulike deler av landbruket og matprodusenter, for å nevne noen.

Matforsvar er beredskap mot matsvindel, terror og juks som bruker mat for økonomisk eller politisk vinning. Sårbarheten vår har økt, og vi er mer avhengig av import og at andre kontrollerer maten vår. Strømforsyningen er ofte et kritisk punkt. ASKO fortalte om brann i et fryselager som skapte store utfordringer for dem. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap presenterte en studie om matsikkerhet i Norge og utfordringene vi står overfor i fred og i kriser.

Ikke klart lovverk

Matsvindel og matkriminalitet er ikke definert i vårt lovverk, hverken i Norge eller EU, fortalte Keren Bar-Yaacov fra Mattilsynet, som presenterte en forklaring på hva matsvindel er:

«Bevisste planlagte brudd på regelverket satt i system og motivert utfra ønske om profitt hos produsent/importør/omsetter med villedning av «kunden». Her kan «kunden» være både en virksomhet eller forbruker.

Hun problematiserte flere aspekter i sitt innlegg og stilte også spørsmål ved om matsvindel også skal omfatte svindel innen primærnæringene som f.eks. manglende rapportering av sykdom eller lus?

En representant for USAs ambassade fortalte om nye regler for matprodusenter som eksporterer til USA om matforsvarskrav. KLF, AB Corneliussen og Eurofins fortalte om kontrolltiltak som kan utføres i bedriftene for å redusere risiko for matkriminalitet.