Go'mørning

Ny modul i veterinærkurset om dyrevelferdsprogrammer

Fotograf: Jonas Ruud

Nå lanseres modul 2 av kurset for veterinærer som skal arbeide med dyrevelferdsprogrammene. Denne delen tar blant annet for seg veterinærens veiledningsrolle, kommunikasjon og veiledningsmetoder. Det handler altså mest om møtet med bonden og hvordan man motiverer til endring.

Første modul av kurset «Dyrevelferdsprogrammer og veterinærens rolle» har vært tilgjengelig siden januar. Det gir en innføring i de ulike dyrevelferdsprogrammene og en overordnet gjennomgang av hvordan et såkalt DVP-besøk skal gjennomføres. I tillegg har det vært tilbud om webinarer for å oppsummere og diskutere læringsinnholdet.

Modul 2 av kurset heter «Veiledning og motivasjon til forbedring». Den skal gi veterinærene kunnskap om og støtte god samhandling med produsentene for å motivere til systematisk arbeid med dyrevelferd i besetningene gjennom dyrevelferdsprogrammene. Opplæringen består av et nettkurs, to korte videoforelesninger, en avsluttende test og et frivillig webinar. Opplæringen vil til sammen ta ca. 2-4 timer.

Fokus på menneskemøtet

Læringsinnholdet gir kunnskap om veterinærens rolle og ansvar, hvordan motivere til forbedring av dyrevelferd i egen besetning, og hvordan håndtere den vanskelige samtalen. Kurset har fokus på menneskemøtet og tilbyr en annen tilnærming til velferdsbesøket. Likevel er kursinnholdet tett knyttet til arbeidet med dyrevelferdsprogrammene. Teori og praksis skal kunne knyttes sammen, og veterinæren skal kunne kjenne seg igjen i aktuelle problemstillinger og utfordringer som de kan møte i velferdsbesøkene. Vi har valgt å engasjere deltakerne på ulike måter gjennom videoinnslag, interaktivitet og refleksjonsoppgaver underveis i kurset.  

Det frivillige webinaret som er tilknyttet modul 2 vil bestå av oppsummering av læringsinnholdet og egen praksiserfaring i tillegg til faglige avklaringer og spørsmål.

Totalt tre moduler

Modul 3 går nærmere inn på det enkelte dyreslagets atferd og behov, og omfatter ressurs- og dyrebaserte velferdsindikatorer som inngår i dyrevelferdsprogrammet for det aktuelle dyreslaget. Denne siste kursmodulen vil være klar over sommeren og vil bestå av et nettkurs med en avsluttende eksamen for endelig godkjenning av hele opplæringsprogrammet. Alle veterinærer som har gjennomført de obligatoriske opplæringsmodulene vil være søkbare for produsenter for DVP-besøk i fagsystemene.

Deltakere som allerede har gjennomført modul 1 får den automatisk registrert i læringsplattformen. Pris for modul 2 og 3 er kr. 4000,- til sammen, og kurset kan kjøpes

på Animalias nettsider her.

Fakta DVP-veterinær for storfe

For å få godkjenning som DVP-veterinær for storfe, er det frist for å gjennomføre hele kurset – altså alle tre moduler med tilhørende webinarer – innen 1. oktober 2022. Det vil si at veterinær kan utføre DVP-besøk for storfe uten godkjenning frem til 1. oktober 2022.